Kalendarium naszej wsi

Prawdopodobnie ok.1200-400 r. p.n.e., w okresie łużyckim, tereny dzisiejszej gminy Lubień były zamieszkane, o czym świadczą znalezione w dolinie Raby, do której uchodzi rzeczka Skomielnianka skorupy naczyń, krzesiwo i kamienny toporek, znajdujący się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Ok. 400 r. z niewyjaśnionych przyczyn tereny te opustoszały i do połowy XIV wieku nikt się tu nie osiedlał. W tym czasie, od Myślenic po Tatry, rozciągała się Puszcza Karpacka, przecinał ją tylko trakt z Krakowa na Węgry.

1360 Kazimierz Wielki wystawił przywilej lokacyjny Mikołajowi z Ujścia Solnego i od tego roku datuje się założenie wsi Lubień, a od 1364 r. Rabki i prawdopodobnie Skomielnej.
1446 Pierwszy raz w dokumentach wydania ponownego przywileju na lokację Rabki wymieniona zostaje jako granica nazwa potoku Skomielna. Właścicielem Rabki i okolicznych wsi notowany jest wójt myślenicki Mikołaj Jordan.
1490 Skomielna wraz z sąsiednimi wsiami przynależy do parafii w Łętowni. (Rabka od 1530 r.)
1530 Rabkę i okoliczne wsie nabyła od Ligęzów rodzina Jordanów herbu Trąby.
1540 Jako właściciel dóbr notowany jest Jan Jordan.
1548 Zmarł Jan Jordan, dobra ziemskie przechodzą w ręce jego brata Wawrzyńca Spytka Jordana.
1550 Wybudowano w Skomielnej pierwszy kościół św. Sebastiana i Fabiana. Wawrzyniec Spytek Jordan, kasztelan krakowski, odłączył wieś od parafii w Łętowni i utworzył przy kościele „farę”.
1565 Spytek Jordan funduje pierwszy kościół w Rabce. Skomielniańska „fara” weszła w skład nowo powstałej parafii rabczańskiej.
1581 Przeprowadzono pierwszy rejestr poborowy we wsi Skomielna.
1640 Mistrz ludwisarski Andrzej Skomielski odlał dwa dzwony dla kościoła w Rabce (inne źródła podają rok 1610).
1665 Akta wizytacyjne dekanatu dobczyckiego informują, że zaniedbania kolejnych proboszczów rabczańskich doprowadziły do całkowitej ruiny skomielniańską świątynię.
1676 Dawne terytoria Jordanów, w tym Skomielna przeszły w posiadanie Wielopolskich.
1710 Wybuchła epidemia cholery, w wyniku której na roli Srokowej zmarło 8 osób.
1772 Nastąpił I rozbiór Polski. Skomielna, jak i cały region południowy znalazła się w zaborze austriackim.
1773 Rozpoczęto budowę modrzewiowego kościoła pwz św. Sebastiana w Skomielnej z inicjatywy proboszcza rabczańskiego ks. A. Antałkiewicza i organisty W. Olechowskiego. Budowę zakończono w 1776 roku.
1794 Skonfiskowano gromadzie kościół. Uczyniły to władze cesarskie.
1818 - 1823 Wybudowano Trakt Podkarpacki oraz fragment „zakopianki” ze Skomielnej Białej do Nowego Targu.
1831 Wybuchła kolejna epidemia cholery (brak danych co do ilości ofiar).
1846 Rozpoczęło się powstanie chłopskie (rabacja galicyjska).
1847 - 1848 Ponownie wybuchła epidemia cholery, łącznie zmarło w Skomielnej 458 osób.
1855 Skomielna Biała przechodzi w posiadanie Zubrzyckich.
1874 Okoliczne wsie w tym Skomielnę Białą wykupiła księżna Lubomirska.
1884 Przeprowadzono ceremonię pierwszego pogrzebu na miejscowym cmentarzu.
1885 Wybudowano pierwszą szkołę powszechną (budynek drewniany).
1895 Doszło do oddzielenia Skomielnej Białej od parafii w Rabce.
1896 Parafia w Skomielnej Białej otrzymała upragnionego ks. ekspozyta. Był nim ks. Jan Pabian.
1904 Gmina Skomielna przegrała proces, który trwał 10 lat z komitetem parafialnym w Rabce, w sprawie współfinansowania budowy nowego kościoła św. Marii Magdaleny.
1905 Oddano do użytku nową, murowaną szkołę.
1911 Utworzono Ochotniczą Straż Pożarną (remiza na „Mocarzy”).
1914 Kwaterował na roli Słowiakowej ówczesny brygadier Legionów Polskich Józef Piłsudski.
1918 Zakończyła się I wojna światowa. Polska odzyskała niepodległość.
1921 Powstało w Skomielnej Białej Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej.
1927 Oddano do użytku okazałą, nową plebanię przy kościele św. Sebastiana.
1930 Założono Orkiestrę Dętą przy Ochotniczej Straży Pożarnej.
1931 Doszło do powstania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Skomielnej B.
1932 Utworzono Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej.
1933 Założono Amatorski Zespół Teatralny przy Ochotniczej Straży Pożarnej.
1934 Zlikwidowano gminę w Skomielnej Białej i jako sołectwo wcielono do gminy zbiorczej w Skawie.
1936 Oddano do użytku nowo wybudowany dom parafialny na Kamieńcu.
1939 Wybuchła II wojna światowa. 3 IX Niemcy zamordowali 11 mieszkańców wsi, spalili 86 domów wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz zabytkowy kościół. Zrobili to w odwecie za opór stawiany przez wojsko polskie i miejscową ludność na linii Jordanów -Chabówka (1- 2 IX).
1941 Poświęcono nowo wybudowany, tymczasowy kościół drewniany.
1945 Skomielnę Białą i cały Beskid Wyspowy wyzwoliła spod okupacji hitlerowskiej 1 Armia Gwardii dowodzona przez gen. Andrieja Greczkę, wchodząca w skład IV Frontu Ukraińskiego.
1947 Utworzono Komitet Budowy Kościoła i przedstawiono pierwszy jego projekt.
1953 Zelektryfikowano wieś w czynie społecznym przez samych mieszkańców.
1955 Uroczyście poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół. W ceremonii tej uczestniczył Arcybiskup Metropolita Lwowski - ks. dr Eugeniusz Baziak, Administrator Diecezji Krakowskiej.
1959 Utworzono chór śpiewaczy "Echo", działający przy miejscowej OSP.
1961 Powstało Koło Gospodyń Wiejskich.
1965 Otwarto Klub – kawiarnię z pierwszym telewizorem publicznym.
1966 Mianowano ks. Władysława Bodzka proboszczem, pierwszym w historii parafii.
1971 Dokonano uroczystą przeprowadzkę ze starego do nowego kościoła przy udziale ks. kard. Karola Wojtyły.
1973 Wydano przez władze wojewódzkie decyzję zezwalającą na użytkowanie nowego kościoła.
Zginął w wypadku samochodowym na „zakręcie śmierci” w Skomielnej znany trener kolarzy Henryk Łasak
Powstała Gmina Lubień, a Skomielna Biała jako sołectwo weszła w jej skład.
1977 Parafię wizytował ks. kardynał Karol Wojtyła (21-23 IX).
1986 Rozebrano drewniany kościół, plac na którym stał przeznaczono na powiększenie cmentarza.
1996 Przeprowadzono uroczystości jubileuszowe 100 - lecie parafii, w których uczestniczył ks. kard. Franciszek Macharski.
2003 Dokonano uroczystego otwarcia hali sportowej i nadania Gimnazjum imienia Henryka Łasaka.
2007 Reaktywowano Amatorski Zespół Teatralny im Franciszka Macioła po kilkunastu latach przerwy.
2010 Założono Góralski Zespół Pieśni i Tańca „Korpiołki” przy Związku Podhalan Oddział w Skomielnej Białej.
2015 Reaktywowano Koło Gospodyń Wiejskich pod nazwą "Zapaska".

POWRÓT DO GÓRY