Amatorski Zespół Teatralny

Amatorski zespół teatralny w Skomielnej Białej założony został w latach trzydziestych ubiegłego wieku.
Pierwsze przedstawienia prowadził nauczyciel miejscowej szkoły – Jan Fuliński. Przedstawienia początkowo odgrywane były w kościele pod dzwonnicą, a później od 1936 roku na scenie nowo wybudowanego Parafialnego Domu Ludowego na Kamieńcu. Po powrocie z wojska prowadzenie zespołu przejął Franciszek Macioł. Grano różne utwory religijne; „Jasełka”, „Męka Pańska”, „Nazarejczyk” jak i świeckie komedie - "Wesele Zosi", „Kominiarz i Piekarz”, „Krowoderskie Zuchy”, „Wesele na Podhalu”.
     W czasie II wojny światowej zespół przerwał swoją działalność, którą wznowił po zakończeniu działań wojennych. Po wojnie zespół został zarejestrowany przy OSP w Skomielnej Białej. Przedstawień teatralnych grano bardzo dużo w czasie swojej całej działalności - około 40 tytułów sztuk teatralnych. Początkowo wszystkie próby odbywały się w domu reżysera zespołu Franciszka Macioła. Później, gdy straż pożarna miała już własną siedzibę – próby odbywały się na scenie sali widowiskowej w remizie OSP.
     Swoje większe sukcesy teatr zaczął osiągać w 1974 roku – był to wyjazd do Puław na Przegląd Teatrów Amatorskich OSP – Polski Południowej. Tam uzyskano I miejsce za sztukę pt. „ Zrękowiny u Druzgały”.
     W roku 1976 zapoczątkował teatr swoje wyjazdy na Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich w Czarnym Dunajcu.
     W 1977 r. zespół wyjechał do Tarnowa na IV Międzywojewódzki Turniej Zespołów „O Laur Pogórza”, gdzie zdobył I miejsce i główną nagrodę – puchar. Ponadto otrzymał tam wyróżnienie za „Najlepsze wykonanie programu o tematyce wiejskiej” jak i dyplom i nagrodę publiczności. Wystawiona była tam sztuka teatralna pt. „Piąty nieboszczyk” – autorstwa Antoniego Lechowicza, w reżyserii Franciszka Macioła. W 1978 roku z tym samym przedstawieniem „Piąty Nieboszczyk” udali się do Gorzowa Wielkopolskiego – Przytoczna gdzie uczestniczyli w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Kulturalnej Wsi. Tam zespół zdobył wyróżnienie i nagrodę pieniężną. Oprócz wspomnianych występów w Czarnym Dunajcu – wyjeżdżali również do Nowego Sącza, Krynicy, Limanowej, Lubnia, Augustowa.
     W 1985 roku zespół wyjechał na kolejny przegląd do Czarnego Dunajca. Tym razem wystawia sztukę pt. „Swaty” – Eugenii Dominowej. Komisja Artystyczna przyznała skomielniańskim artystom I miejsce. W następnym roku 1986 w lutym zespół wybrał się z tą nagrodzoną sztuką „Swaty” do Warszawy. Tam wystąpił na scenie Teatru Wsi Polskiej.
     Za swoją długoletnią działalność, za rozpowszechnianie kultury w województwie nowosądeckim Amatorski Zespół Teatralny uhonorowany został przez wojewodę nowosądeckiego nagrodą I stopnia w dziedzinie teatru.
     W listopadzie 1989 roku został zrealizowany przez Telewizję Kraków program o działalności zespołu i pokazany w programie ogólnopolskim Telewizji Polskiej. Amatorski Zespół Teatralny w Skomielnej Białej zaliczony był przez jurorów w latach 1974 – 1989 do jednych z najlepszych zespołów amatorskich w województwie nowosądeckim o czym świadczą liczne dyplomy.

Występy Amatorskiego Zespołu Teatralnego w Skomielnej Białej w latach 1968 - 1989

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

Jasełka w Domu Kultury na Kamieńcu w Skomielnej Białej - 1978

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Jasełka w Domu Kultury na Kamieńcu w Skomielnej Białej - 1980

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobacz

Data
Miejsce występu Lokata Grający w nim aktorzy
16.06.1978 Przegląd Teatrów
Amatorskich OSP Polski
Południowej w Puławach
"Zrękowiny u Druzgały"
I Barbara Kołpak, Zofia Teper, Władysław Bal, Jan Macioł, Franciszek Słowiak, Stanisław Masłowski
21.07.1979 I Woj. Przegląd  Zespołów
Regionalnych w Czarnym Dunajcu
"Zrękowiny u Druzgały"
II Barbara Kołpak, Zofia Teper, Władysław  Bal, Jan Macioł, Franciszek Słowiak, Stanisław Masłowski
6.12.1981 III Woj. Przegląd Zespołów
Teatralnych w Nowym Sączu.
"Jeden z  was musi się ożenić"
- Maria Żur, Józef Urbańczyk, Jan Hanusiak, Jadwiga Gacek.
3.05. 1982 VII Woj. Przegląd
Zespołów Regionalnych.
"Piekielnica"
II Anna Tomala, Władysław Bala, Maria Żur, Józef Kościelniak, Franciszek Słowiak, Ryszard Handzel, Jadwiga Gacek
6.12.1982 IV Woj. Przegląd
Zespołów Teatralnych w Krynicy
"Taki wstyd"
- Maria Żur, Józef Kościelniak, Anna Tomala, Franciszek Słowiak, Jadwiga Gacek
2.05.1983 VIII Przegląd
Zespołów Regionalnych
w Czarnym Dunajcu
"Taki wstyd" (gwarą)
- Maria Żur, Józef Kościelniak, Anna Tomala, Franciszek Słowiak, Jadwiga Gacek
4.12.1983 V Woj. Przegląd
Zespołów Teatralnych
w Limanowej
"Ładny widok"
I Jadwiga Gacek Jan Urbańczyk, Franciszek Słowiak
30.04.1984 IX Przegląd
Zespołów Regionalnych
w Czarnym Dunajcu
"Wianek"
- Anna Tomala, Franciszek Słowiak Maria Żur, Maria Czyszczoń, Andrzej Bala, Łucja Łopata, Zofia Piekarczyk, Grażyna Bal, Stanisław Skwarek, Beata Macioł
12.12.1984 VI Przegląd Zespołów
Amatorskich w Limanowie
"Końskie nazwisko"
II Maria Żur, Andrzej Bala Jan Urbańczyk, Franciszek Słowiak
1.05.1985 X Woj. Przegląd
Teatrów Wiejskich
w Czarnym Dunajcu
"Swaty"
I Anna Tomala, Franciszek Słowiak, Jan Macioł, Maria Żur, Andrzej Bala, Józef Kościelniak, Jan Urbańczyk, Stanisław Urbańczyk, Jadwiga Gacek
20.10.1985 II Sejmik
Zespołów Teatralnych
w Nowym Sączu
"Swaty"
- Anna Tomala, Franciszek Słowiak, Jan Macioł, Maria Żur, Andrzej Bala, Józef Kościelniak, Jan Urbańczyk, Stanisław Urbańczyk, Jadwiga Gacek
  Ogólnopolski Przegląd
Zespołów Teatralnych
w Tarnogrodzie
"Swaty"
  Anna Tomala, Franciszek Słowiak, Jan Macioł, Maria Żur, Józef Kościelniak, Jan Urbańczyk, Stanisław Gacek, Jadwiga Gacek, Stanisław Urbańczyk
21.02.1986 Teatr Wsi Polskiej
Teatr "Kwadrat"
w Warszawie
"Swaty"
  Anna Tomala, Jan Macioł, Franciszek Słowiak, Maria Żur,Stanisław Gacek, Józef Kościelniak, Jan Urbańczyk, Stanisław Urbańczyk, Jadwiga Gacek
22.04.1986 XI Przegląd
Zespołów Regionalnych
w Czarnym Dunajcu
"Małgorzta"
II Franciszek Słowiak, Stanisław Urbańczyk Jadwiga Gacek, Maria Żur, Anna Tomala, Jan Macioł
30.11.1986 VIII Woj. Przegląd
Zespołów Teatralnych
w Limanowej
"Trzy kobiety i ja"
- Anna Tomala, Maria Żur, Józef Kościelniak, Jan Urbańczyk, Jadwiga Gacek
  Występ zespołu w ramach
40 - lecia teatru
"Piąty nieboszczyk"
  Maria Bala, Jan Macioł ,Franciszek Słowiak
19.03.1987 XII Woj. Przegląd
Zespołów Teatralnych
w Czarnym Dunajcu
"Miłość Hanusi"
III Maria Żur, Anna Tomala, Jan Urbańczyk

 

Tekst i fotografie archiwalne z lat 60 ub. wieku, ze zbiorów Pani Ireny Gacek.

Tadeusz_Gacek - luty 2005

POWRÓT DO GÓRY