Pieśń ogólna

Wyziyromy wiesny

Cyrni sie łod Baby, kurzy łod Pachurówki,
zadyno po wiyrchak, cliwo bez Surówki.

Refren: Niy trop się Lubóniu, upytoj słónecko,
niek  ci  haw poświyci, łozgrzeje tylecko:

Lubóniu, Lubóniu, có ześ nazbójowoł,
ze cie sniyg na nowo, telo wyryktowoł.

Ref...

Có by grzbiet puściłó,  drózecki - doliny,
có by łodtajały te nase dziedziny

Ref...

Có byk wiesne pocuł w Potócku i Groniu,
na Kamieńcu kwiknył, zachukoł w Luboniu.

Ref...

Có by się niy cniło za zmarzniyntom wodom,
hej - byk się obeźroł za dziewcynkom młodom.

Na melodię: "Idzie dysc, idzie dysc, idzie sikawica".  

Autor: Tadeusz Hanusiak (Blych). Grzonkowa - 2011

POWRÓT DO GÓRY