Różne osiągnięcia i sukcesy mieszkańców wsi

26.04.2015 - Mikołaj Strzała, uczeń kl. II Gimnazjum został laureatem X Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w Warszawie. Ten konkurs przedmiotowy najwyższej rangi odbył się w dniach 25-26 kwietnia 2015 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej. Za swój ogromny wysiłek i pracowitość, uzupełnioną wybitnym talentem Mikołaj odebrał laury z rąk Wiceminister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Rektora Politechniki Warszawskiej Jana Szmidta. Honorowy patronat nad zawodami finałowymi X OMG objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

12.03.2015 - Marcin Rypel otrzymał wyróżnienie (dyplom i nagrodę) w kategorii grafika w III Ogólnopolskim Konkursie ,,Normalizacja i ja” z wiodącym tematem ,,Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich - Jak normy mogą pomóc?”. Marcin przygotował pracę, która przedstawiała graficznie znaki używane w języku migowym, brajla i polskim. Wyróżnie otrzymał podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się w siedzibie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

13.11.2014 - Mikołaj Strzała (gimnazjalista) zajął 2 miejsce (ex aequo z dwoma uczniami z innych szkół) w XII Międzygimnazjalnych Powiatowych Zawodach Matematycznych, które odbyły się w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego pod patronatem Starosty Myślenickiego oraz Burmistrza Myślenic. W Zawodach uczestniczyło 136 uczniów gimnazjów.

8.05.2014 - Paweł Krok (uczeń gimnazjum) zdobył II miejsce w finale drugiej edycji konkursu „Zawód nie zawodzi” w obszarze: motoryzacja. Konkurs, który odbył się w Mszanie Dolnej, został zorganizowany przez Stowarzyszenie Humaneo z Nowego Sącza i promuje zawody techniczno – informatyczne. Uczestnicy z 25 szkół przystapili do konkursu w czterech obszarach: informatyczny, techniczny, motoryzacyjny oraz aranżacja przestrzeni.

8.05.2014 - Szymon Masłowski (uczeń gimnazjum) zdobył II miejsce w finale drugiej edycji konkursu „Zawód nie zawodzi” w obszarze pn. aranżacja przestrzeni. Konkurs, który odbył się w Mszanie Dolnej, został zorganizowany przez Stowarzyszenie Humaneo z Nowego Sącza i promuje zawody techniczno – informatyczne. Uczestnicy z 25 szkół przystapili do konkursu w czterech obszarach: informatyczny, techniczny, motoryzacyjny oraz aranżacja przestrzeni.

8.05.2014 - Dominik Żurek (uczeń gimnazjum) zdobył III miejsce w finale drugiej edycji konkursu „Zawód nie zawodzi” w obszarze: informatyka. Konkurs, który odbył się w Mszanie Dolnej, został zorganizowany przez Stowarzyszenie Humaneo z Nowego Sącza i promuje zawody techniczno – informatyczne. Uczestnicy z 25 szkół przystapili do konkursu w czterech obszarach: informatyczny, techniczny, motoryzacyjny oraz aranżacja przestrzeni.

14.03.2014 - Kacper Sutor (wychowanek Samorządowego Przedszkola) zdobył II miejsce w Turnieju Wiedzy Ekologicznej dla szkół podstawowych (klasy 0 - 1), który odbył się w ramach Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego "Na ratunek Ziemi" w Trąbkach k/Wieliczki. Kacper podczas turnieju uzyskał 46 pkt na 47 możliwych do zdobycia.

10.12.2013 - Szymon Masłowski zdobył I miejsce w X Powiatowym Konkursie Wiedzy o Mediach – ,,Współczesna telewizja - między misją a rozrywką” dla szkół gimnazjalnych.  Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz tamtejsza Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

9.12.2013 - Tomasz Macioł zajął I miejsce w Turnieju Wiedzy o Parkach Narodowych Małopolski, organizowany przez Tatrzański Park Narodowy dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego. Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego małopolski, parków narodowych i idei ochrony przyrody.

9.12.2013 - Justyna Kraus zajęła III miejsce w Turnieju Wiedzy o Parkach Narodowych Małopolski, organizowany przez Tatrzański Park Narodowy dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego. Spośród 24 nagrodzonych uczestników konkursu, aż 16 było ze szkoły i gimnazjum w Skomielnej Białej.

15.03.2011 - Marzena Surówka zajęła I miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Informatycznej, który został przeprowadzony w siedzibie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie.

POWRÓT DO GÓRY