Historia przedszkola

Zorganizowana opieka nad dziećmi przedszkolnymi datuje się na wczesne lata 30– te ub. wieku, kiedy to pod patronatem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży powstały tzw. "Ogniska". Druhny oddziału żeńskiego KSM-u w wynajętych u gospodarzy izbach, gromadziły małe dzieci w celu przygotowania ich do późniejszego nauczania w szkole publicznej. Dalszy rozwój takiej formy opieki nad dziećmi przerwała wojna.

Po wojnie, w latach 50- tych w okresach letnich, kiedy to przypada najwięcej prac polowych funkcjonował tzw. dzieciniec wiejski prowadzony m.in. przez p. Zofię Górską – nauczycielkę. Dzieciniec ten mieścił się na Kamieńcu, w domu parafialnym, przemianowanym wówczas na "Dom Ludowy".

Pierwsze przedszkole – państwowe w Skomielnej Białej założone zostało 15 sierpnia 1956 r. Było to przedszkole jedno oddziałowe, 5 - godzinne. Kierownikiem, a zarazem wychowawcą była p. Aniela Karpierz z Krzeczowa. Pierwsze lokum tej placówki znajdowało w prywatnym budynku p. Andrzeja Mierzwy na Kamieńcu i było bardzo skromne – sala zabaw i kuchnia.

zobacz

W 1958 roku na prośbę rodziców władze oświatowe zezwoliły na przedłużenie czasu pracy przedszkola do 9-ciu godzin. W kwietniu tego samego roku przeniesiono przedszkole na rolę Otrębową, do obszernego budynku p. Jana Madejowicza, położonego w dużym ogrodzie. Pod drzewami zainstalowano letnią jadalnię i plac zabaw z huśtawkami. Stanowisko kierownika i wychowawcy nadal pełniła p. Aniela Karpierz, a kuchnię prowadziła p. Barbara Madejowicz – siostra gospodarza domu, znana później jako gawędziarka - "Ciotka spod Lubonia".

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

W latach 1960 – 1967 przedszkole działało jako 5– godzinne. Przedszkolaki przygotowane przez p. Anielę, często występowały w programach artystycznych na deskach sceny Domu Ludowego na Kamieńcu podczas akademii szkolnych, organizowanych z okazji różnych świąt jak: 1 Maja, Odrodzenia Polski - 22 lipca, Rewolucji Październikowej i rozpoczęcia roku szkolnego.

zobacz

W 1967 roku placówkę przedszkolną przeniesiono ponownie. Tym razem do budynku p. Zofii Masłowskiej, również na roli Otrębowej. Do przedszkola uczęszczało wówczas 28 dzieci. Wychowawczynią była tam m.in. p. Lucyna Łopata. W roku 1969 dzieci przedszkolne, swoimi występami artystycznymi uświetniły uroczyste otwarcie Spółdzielni Zdrowia oraz w dożynki gminne.

zobacz

Rok 1982 (wrzesień) to kolejna przeprowadzka przedszkola, tym razem również do prywatnego lokalu p. Władysława Dąbrowskiego. Do 1992 r. przedszkole było dwu oddziałowe, później już trzy oddziałowe (dwa oddziały 6 latków i grupa mieszana 3 – 5 latków). W tym samym roku państwo przekazało przedszkole samorządowi lokalnemu. Do tej pory placówka ta podlega zarządowi Gminy Lubień. W ciągu tych lat zmieniało się również kierownictwo i personel pomocniczy. Po odejściu p. Anieli Karpierz stanowisko dyrektora przedszkola objęła p. Maria Leżańska. W 1990 r. przekazała ona to stanowisko p. Halinie Miśkowiec, a ta z kolei 2 lata później p. Marii Sieńko.
W 1990 r. pracowały w przedszkolu jako nauczycielki panie Janina Słaboń, Halina Miśkowiec, oraz jako pomoc wychowawcza p. Maria Gacek. Część nauczycielek i wychowawczyń w tym czasie odeszło z pracy. Na ich miejsce zatrudniono panie: Bogusławę Karkulę (1990) i Izabelę Macioł (1991) i jako pomoc wychowawczą p. Marię Bala (1996). Dzieci mogły korzystać oprócz zabawek także z telewizora, magnetowidu i kserografu.

Historia przedszkola powstała na podstawie "Zarysu historii przedszkola w Skomielnej Białej w latach 1956-2000", udostępnionego mi przez kierownictwo przedszkola oraz przekazów ustnych starszych wiekiem mieszkańców naszej wsi (dotyczy lat przedwojennych).

Były przedszkolak - Tadeusz_Gacek - czerwiec 2004

POWRÓT DO GÓRY