Jan Gąsienica (1928-2017)

zobaczJan Gąsienica urodził się w 1928 r. w Skomielnej Białej.
Pochodził z roli Srokowej. Jego ojciec, który wżenił się w Skomielnej pochodził ze sławnego rodu Gąsieniców z Zakopanego. W młodym wieku, w wyniku wypadku stracił słuch. W 1955 roku w Krakowie uzyskał tytuł czeladnika wyrobu i naprawy obuwia. Pracował jako szewc w Zakopanem. Na początku lat 70. ubiegłego wieku przeniósł się do Gdańska. W 1974 roku uzyskał tytuł mistrza w zawodzie rękawicznik. Był związany ze Spółdzielnią Inwalidów "Bałtyk", gdzie pracował na stanowisku krojczego.
       Gąsienica nieprzerwanie od 1951 roku działał na rzecz Polskiego Związku Głuchych zajmując liczne funkcje społeczne w tym m.in.: Sekretarza Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego PZG w Myślenicach, Nowym Targu i Zakopanem, Z-ca Prezesa i Skarbnika Koła Terenowego PZG w Zakopanem, Z-ca Prezesa Koła Terenowego PZG w Gdańsku, Sekretarza Rady Klubu Zakładowego przy Spółdzielni Inwalidów Bałtyk w Gdańsku.
       Jako społecznik, został odznaczony m.in. Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Głuchych w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju PZG i rehabilitacji inwalidów słuchu. Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Spółdzielczej wyróżniony został Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego. W roku 1984 uchwałą Rady Państwa odznaczony Medalem 40- lecia Polski Ludowej. Należał do NSZZ Solidarność.
       Był mocno zaangażowany w życie Kościoła i związany z duszpasterstwem osób głuchoniemych, Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej i Koinonią Jan Chrzciciel.
Dał się poznać jako człowiek życzliwy, pełen optymizmu i pogody ducha Pomagał głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych. Był blisko nich. Służył pomocą jako tłumacz języka migowego w załatwianiu urzędowych formalności, a także jako przewodnik po górskich szlakach.
Należał również do Związku Podhalan w Skomielnej Białej.
       W swoich wspomnieniach Jan Gąsienica często powracał do rodzinnej wsi Skomielnej Białej. Mówił o budowie drogi do Zakopanego, o ciężkich czasach okupacji hitlerowskiej. Wspominał księdza Sitarza, kolegów ze szkolnej ławy, a także okres, gdy musiał ukrywać się przed hitlerowcami w okolicznych lasach.
Jan Gąsienica zmarł 8 marca 2017 roku w wieku 89 lat.
       W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w kościele Garnizonowym w Gdańsku Wrzeszczu udział wzięli m.in. przedstawiciele Związku Podhalan ze Skomielnej Białej, Zarząd Oddziału Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych, członkowie i działacze Koła Terenowego PZG w Gdańsku oraz organizacje pozarządowe związane ze środowiskiem osób głuchych. W pogrzebie wziął udział poczet sztandarowy stowarzyszenia EFFETHA.
Spoczął na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Roman Gąsienica

POWRÓT DO GÓRY