Hufiec Pracy w Skomielnej Białej

6- 36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej
Komendant Hufca:  Marta Augustyn
32- 434     Skomielna Biała 13
tel. 18 268-71-34           shpskomb@tlen.pl

Hufiec Pracy 6-36 w Skomielnej Białej powstał z inicjatywy ówczesnej kadry i samorządowców, a także dzięki wielu ludziom dobrej woli. Jest hufcem wiejskim, usytuowanym na obrzeżach powiatu myślenickiego, swoim zasięgiem obejmujący Gminę Lubień, Jordanów, Rabkę, Rabę Wyżną, Spytkowice. Jego historia sięga już dziesięciu lat.

Celem hufca jest pomoc młodzieży w uzyskaniu zawodu, ukończeniu szkoły oraz wskazanie kierunków do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz osiągnięcie przez nią samodzielności życiowej.
W ofercie posiada dwie formy kształcenia:
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Jordanów, Lubień, Nowy Targ, Mszana Dolna i Czarny Dunajec.
2. Rzemieślnicza Nauka Zawodu – kurs organizuje Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Skomielnej Białej.

Oferuje praktykę w następujących zawodach:
zobacz - stolarz
- murarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- elektryk
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych
- cukiernik
- piekarz
- fryzjer
- kamieniarz
- fotograf
- kucharz małej gastronomii
- sprzedawca

Warunki przyjęcia
• ukończenie gimnazjum
• złożenie niezbędnych dokumentów
• stan zdrowia umożliwiający praktyczną naukę w danym zawodzie
• zawarcie z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

Hufiec współpracuje z 50 pracodawcami, którzy oferują miejsca pracy, a także wsparcie materialne i finansowe dla młodzieży odbywającej praktyczną naukę zawodu.

Działalność wychowawczo – opiekuńcza ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapobieganie wszelkim patologiom. Dlatego współpracuje nie tylko z pracodawcami dającymi miejsce pracy młodym ludziom ale także szkołami, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również samorządem lokalnym a także Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Sportowym.

Hufiec na stałe wrósł w środowisko lokalne jako organizator i współorganizator różnych form zajęć pozalekcyjnych, akcji, programów oraz różnego rodzaju imprez. Kultywuje góralskie tradycje realizując program „Powrót do korzeni”, dbamy o środowisko i porządek realizując program „Zadbaj o swoją wieś”. W ramach dodatkowej działalności organizuje zajęcia wyrównawcze dla młodzieży uczącej się w ramach OHP. Oferuje bogatą ofertę zajęć wychowawczo-opiekuńczych, konkursów, zawodów, wycieczek, które służą wzajemnej integracji i poszerzeniu ciekawej oferty edukacyjnej. Codziennie działa świetlica środowiskowa do której młodzież może przychodzić na zajęcia, korzystać z komputerów, zagrać w piłkarzyki, w tenisa stołowego, dwa razy w tygodniu ma użyczoną hale gimnastyczną do zajęć sportowych.

W hufcu realizowane są również projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty adresowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzyć znajomość języków obcych, programów komputerowych i nabyć umiejętności potrzebne do funkcjonowania na rynku pracy.

Biuro hufca jest czynne w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.  

Aktualności Hufca Pracy w Skomielnej Białej - 2020

Zobacz wiadomości z 2019 roku

Zobacz wiadomości z 2018 roku

Zobacz wiadomości z 2017 roku

Zobacz wiadomości z 2016 roku

Zobacz wiadomości z 2015 roku

Zobacz wiadomości z lat 2014 - 2012

POWRÓT DO GÓRY